Dellenit.se

 

Välkommen till Dellenit.se

Här presenteras information om dellenbygden och vad Dellenit är. Den här sidan tillhör företaget Dellenit Produktion / Håkan Kjellin.

Vad är Dellenit?

Dellenit är hälsinglands landskapssten och härstammar från ett meteoritnedslag för mellan 90 och 250 miljoner år sedan (olika tidsreferenser nämns i olika källor). Den urprungliga kratern som bildades vid nedslaget var ca 19 kilometer i diameter.

I Sverige hittas Dellenit även kallad Andesit i anslutning till Dellensjöarna. Det finns två sorters Dellenit, dels en svart variant som finns vid norrdellen och en brun som återfinns vid sördellen.

Dellenit / Andesit har skapats av magma som trängt upp ur jordens inre och därefter stelnat. För mer grundläggande information kan nämnas att en bergart definieras av de mineral som den består av, den kemiska sammansättningen och hur den har bildats. Det finns fyra huvudgrupper av bergarter och dessa är: Magmatiska, Metamorfa, Sedimentära och Meteoriter. Dellenit tillhör gruppen Magmatiska bergarter. (Källa: Wikipedia.org)

Dellenbygden

Dellenbygden är området kring dellensjöarna och återfinns i nordöstra Hälsingland. Denna del av landskapet tillhör Hudiksvalls kommun och omfattar de gamla socknarna Delsbo, Bjuråker och Norrbo.

 

 

Dellenit Produktion © 2007 - 2016 Dellenit.se